• +420 415 240 240
  • info@klinovec.cz

Jak postupovat při zranění

Při jízdě na stezkách může dojít k nehodě a zranění. V takových případech je nutné přivolat na pomoc Horskou službu, která zraněného transportuje z lesa na místo, kam může přijet odborná lékařská pomoc. Telefonní číslo na Horskou službu je + 420 1210. V případě ztráty signálu je třeba volat tísňovou linku 112.

Pro snazší určení polohy zraněného na stezce jsme u stezky umístili 120 cm vysoké sloupky. Každý sloupek obsahuje štítek s unikátním číslem (např. na stezce Azur 111 – 1109), které je nutné dispečerovi Horské služby sdělit. První číslice značí číslo stezky, druhá číslice nebo dvojčíslí značí její sekci, třetí číslo je pořadí daného sloupku v sekci. Sloupky jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti zhruba 250 - 300 metrů, Horská služba je tak schopna s velikou přesností identifikovat polohu zraněného.

Nebuďte lhostejní a zraněným na stezce pomozte s přivoláním pomoci tak, že dojedete přivolat Horskou službu k nejbližšímu sloupku. Pokud jste sloupek nedávno minuli, vracejte se k němu s velikou opatrností pěšky a kolo veďte stranou – budete se pohybovat v protisměru a jezdec přijíždějící shora vás nemusí spatřit a může dojít k další kolizi.

Vždy u sebe při jízdě na stezkách mějte nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci Horské služby.