• +420 415 240 240
 • info@klinovec.cz

Ceník - léto

Jednotlivé jízdné

Typ Dospělí Děti Student, senior, ZTP
Jednotlivá jednosměrná LD Prima Express 140 CZK 90 CZK 130 CZK
Jednotlivá zpáteční LD Prima Epxress 190 CZK 130 CZK 170 CZK
Jednotlivá jednosměrná LD Dámská 80 CZK 60 CZK 70 CZK
Jednotlivá zpáteční LD Dámská 130 CZK 90 CZK 120 CZK
 • Děti do 5 let zdarma, dětské jízdné od 6 let do 14 let včetně
 • Seniorské jízdné od 63 let
 • Při nákupu dětského a seniorského jízdného musí být prokázán věk dítěte / seniora
 • Studentské jízdné je možné zakoupit pouze online - https://klinovec.cz/shop
 • Vstupné pro zdravotně postižené je možné zakoupit po předložení průkazu ZTP

Rodinné jízdné

Typ 2+2 děti 2+1 dítě 1+2 děti 1+1 dítě
zpáteční LD Prima Express 540 CZK 460 CZK 370 CZK 290 CZK
zpáteční LD Dámská 370 CZK 310 CZK 260 CZK 200 CZK
 • Při zakoupení rodinného jízdného musí být prokázaná rodinná příslušnost.
 • Rodinou se rozumí rodiče a jejich děti věku 6 - 14 let včetně

Denní, vícedenní a bodové jízdné

Typ Dospělí Děti Student, senior, ZTP
1 den 470 CZK 330 CZK 420 CZK
20 bodů 260 CZK 170 CZK 230 CZK
30 bodů 370 CZK 240 CZK 330 CZK
40 bodů 480 CZK 310 CZK 430 CZK
100 bodů 800 CZK 520 CZK 720 CZK
2 dny 890 CZK 620 CZK 800 CZK
3 dny 1 300 CZK 900 CZK 1 170 CZK
sezonní 4 900 CZK 3 500 CZK 4 410 CZK
 • Bodové denní a vícedenní jízdenky jsou nahrávány na bezdotykové nosiče se zálohou 50 CZK
 • Bodovou jízdenku možno čerpat po celou letní sezonu
 • LD Jáchymovská stojí 10 bodů, LD Dámská 5 bodů
 • Sleva 10% pro skupiny 15 a více osob, při koupi jednotného typu jízdenky. Jízdenky musí zaplatit jedna osoba. Neplatí pro sezonní jízdenky, Prima koloběžky a lístky InterSkiregionu Fichtelberg – Klínovec.

Prima koloběžky

Typ Dospělí Děti
1 jízda LD A / D + půjčovné na 1 hodinu 290 CZK 190 CZK
2 jízdy LD A / D + půjčovné na 2 hodiny 490 CZK 290 CZK
4 jízdy LD A / D + půjčovné na 4 hodiny 790 CZK 500 CZK
890 CZK 690 CZK

Bonus

 • ke každému balíčku 30 minut půjčení zdarma
 • helma zdarma
 • Balíčky je možno zakoupit v pokladně u horní a dolní stanice LD Prima Express
 • Kola a koloběžky se půjčují a vrací jen v našich označených půjcovnách u horní a dolní stanice LD Prima Express
 • Jízdenky u balíčků na 2 h, 4 h a 1 den jsou nabíjeny na bezdotykové nosiče se zálohou 50 CZK
 • Půjčení kola či koloběžky se řídí stanovami půjčovny Ski Klínovec
REKLAMACE JE MOŽNO PROVÁDĚT POUZE BEZPROSŤREDNĚ PO NÁKUPU S PLATNÝM POKLADNÍM DOKLADEM, NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

VŠECHNY JÍZDENKY JSOU NEPŘESNOSNÉ!

Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit jízdenku přenesenou na druhou osobu z provozu bez náhrady.

Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK, vracíme pouze v CZK!