• info@klinovec.cz

Provozni řád dětského parku Primáček u Huga

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Dětský park PRIMÁČEK u HUGA byl vybudován společností SKI KLÍNOVEC s.r.o. za účelem provozování její lyžařské školy SKI SCHOOL KLINOVEC zaměřující se na výuku lyžování dětí mladších 15 let. Kapacita Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je omezená.

Vstup do Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je vždy umožněn osobám navštěvujícím lyžařský kurz u lyžařské školy SKI SCHOOL KLINOVEC.

Vstup do Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je též umožněn bez zakoupení lyžařského kurzu u lyžařské školy SKI SCHOOL KLINOVEC (ceník uvedený viz. níže a umístěný v kanceláři lyžařské školy), a to dětem mladším 15ti let v doprovodu staršího 18ti let v počtu max. 1 osoby (například rodiče nebo příbuzného), pokud toto umožní kapacita Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA.

Ceník Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA:

1 dítě do 6-ti let v doprovodu 1 staršího 18-ti let – 1 ski pas nebo platný ski pas areálu
1 dítě nad 6 let v doprovodu 1 staršího 18-ti let – 2 ski pasy nebo platný ski pas areálu
skipas: 1/2 dne (4hod.) = 50 CZK, 1 den = 80 CZK
  • Provoz v Dětském parku PRIMÁČEK u HUGA řídí určený zaměstnanec společnosti SKI KLÍNOVEC s.r.o., který má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
  • Vstup do Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je povolen pouze na lyžích nebo SNB.
  • Sáňkování a bobování v době výuky je v Dětském parku PRIMÁČEK u HUGA zakázáno.
  • Návštěvník v Dětském parku PRIMÁČEK u HUGA je povinen dodržovat pokyny obsluhy, či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek.
  • V celém areálu Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter a výslovně se ustanovuje, že se nesmí jednat o komerční výuku – provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKI SCHOOL KLINOVEC. V celém prostoru Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA je zakázáno kouřit.
  • Provozovatel Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA si vyhrazuje právo omezit vstup do tohoto areálu osobám, které nenavštěvují lyžařskou školu SKI SCHOOL KLINOVEC, a to z důvodu bezpečnosti provozu Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA , jeho kapacity či z důvodu zajištění kvality v něm probíhajících lyžařských kurzů.
  • Návštěvníci Dětského parku PRIMÁČEK u HUGA berou na vědomí, že v něm mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách ski.klinovec.cz, zima.klinovec.cz a na facebookové profily SKI SCHOOL KLINOVEC, InterSkiregion a SKIAREÁLU KLÍNOVEC, či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti SKI KLÍNOVEC s.r.o..

Platnost od 1.10.2014

  Zpět na předchozí stránku

SKI KLÍNOVEC

Kontakt

Najdete nás (doručovací adresa):
SKI KLINOVEC s.r.o.
Bratrství 1065
362 51 Jáchymov

Spodní stanice lanové
dráhy Prima Express
Fakturační adresa:
SKI KLINOVEC s.r.o.
Belgická 681/5
120 00 Praha 2
IČ: 03185745
DIČ: CZ03185745
Kontakt
T: +420 415 242 242
GSM: +420 607 071 980
E-mail: ski@klinovec.cz
Nečekejte ráno ve frontách, kupte si skipas online...
Najít volné ubytování...