10 pravidel FIS

10 pravidel
FIS

10 pravidel FIS – jak se správně chovat na sjezdovce

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý uživatel sjezdové tratě (lyžař, snowboardista, telemarkista, skialpinista, pěší a další…) se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý uživatel sjezdové tratě (lyžař, snowboardista, telemarkista, skialpinista) musí přizpůsobit rychlost jízdy svým dovednostem, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám i frekventovanosti tratě.

3. Volba jízdní stopy

Osoba přijíždějící zezadu musí volit takovou jízdní stopu, aby neohrozila ostatní uživatele sjezdové tratě jedoucí před ní.

4. Předjíždění

Předjíždět se smí ve všech směrech a ze všech stran pouze za předpokladu, že předjížděný účastník pohybující se na sjezdové trati má dostatek prostoru pro svůj pohyb.

5. Vjíždění a rozjíždění

Osoba vjíždějící do sjezdové tratě nebo na trati se rozjíždějící musí vždy dát přednost všem uživatelům v pohybu. Před opětovným rozjetím se musí ujistit, že nebude překřížena a ohrožena dráha uživatele v pohybu – přednost všem uživatelům přijíždějícím shora.

6. Zastavení

Účastníci na sjezdových tratích nezastavují na nepřehledných, úzkých a nebezpečných místech, v případě pádu musí takové místo co nejrychleji opustit.

7. Stoupání a sestupování

Osoba pohybující se na sjezdové trati pěšky, musí používat pouze okraj sjezdovky.

8. Respektování značení

Všechny osoby pohybující se na sjezdových tratích a v celém lyžařském areálu, musí respektovat značení a signalizaci.

9. Poskytnutí první pomoci

Při úrazu je povinen každý účastník pohybující se na sjezdové trati poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se

Každý účastník, uživatel sjezdové tratě nebo svědek zranění, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Více času na lyžování
pořiďte si skipas online