Čistý Klínovec

Dvanáctero
správného chování v lese

1. Nenechávejte v lese odpadky
les není skládka!

V našem areálu je rozmístěno přes 100 odpadkových košů, které pravidelně vynášíme. Pokud žádný z košů nemáte nablízku, platí základní turistické pravidlo „Co si do lesa přineseš, to si také odnes“.

Vše, co v lese necháte, může způsobit problémy nejen zvěři, ale i rostlinám. Pokud rádi děláte dobré skutky, můžete z lesa vynést odpadky po neohleduplných návštěvnících.

2. Nerozdělávejte oheň v lese

Zejména v létě se může požár rychle rozšířit a způsobit nenapravitelné škody. Oheň se nesmí rozdělávat blíž než 50 metrů od kraje lesa a musí být v dostatečné vzdálenosti od všeho, co by se mohlo vznítit (suché strniště, vysoká tráva)

3. Neodhazujte vajgly od cigaret na zem

Bohužel si zaslouží vlastní bod, protože tento nepochopitelný jev je stále dost populární. Vajgly, stejně jako všechny ostatní odpadky patří do koše. Pomoci Vám může i přenosný vak na nedopalky od firmy www.bezvajglu.cz

4. Nesbírejte neznáme plodiny

Netrhejte nic, čím si nejste na 100 % jistí.
Ušetříte tak přírodu a pravděpodobně i své zdraví.

5. Netrhejte rostliny

Nechte rostliny žít 😊

6. Zvířata v lese si zaslouží vaši zvýšenou pozornost

V lese platí pravidlo „dívat se je povoleno, dotýkat se je zakázáno“. I to patří k lesní etiketě. Mraveniště nebo hnízda divokých lesních včel přispívají ke stabilitě lesního ekosystému. Proto je neprozkoumávejte klacky ani je jiným způsobem nenarušujte.

Doba od dubna do června je obdobím líhnutí ptáčat a rození mláďat lesní zvěře. Je to tedy období hájení lesní zvěře. V těchto měsících se v lese zdržujte pouze na lesních cestách, ať nerušíte ptáky sedící na vejcích a čerstvě narozená mláďata zvířat.

Pokud před vámi nějaké lesní zvíře neuteče a nechá vás se přiblížit, obejděte jej raději širokým obloukem. Může být nemocné nebo mít vzteklinu.

7. Nepoškozujte stromy, skály a neničte turistická značení

Nejenže za poškozování hrozí pokuty, ale hlavně vyrýváním nápisů do stromů a skal své okolí zbytečně poškozujeme a hyzdíme. A to i přes to, že vzkaz může být seberomantičtější. Nezapomínejte, že i stromy jsou živé organismy a řeznou ránou do stromu snadno pronikají škůdci a původci nejrůznějších chorob.

8. Nenechávejte po lese volně pobíhat psa

Volně pobíhající pes stresuje a ohrožuje zvěř.

9. Držte se vyznačených stezek

Vyznačení stezek má svůj důvod. Chrání Vás i vše živé v lese.

10. Nevjíždějte do lesa autem a nechoďte do lesa při silném větru

Při návštěvě lesa parkujte jen na vyznačených plochách. Při silném větru nebo bouřce byste se měli pobytu v lese zcela vyhnout. I několik dnů poté buďte opatrní – stále hrozí riziko úrazu při odlomení a pádu poškozené větve

Pokud před vámi nějaké lesní zvíře neuteče a nechá vás se přiblížit, obejděte jej raději širokým obloukem. Může být nemocné nebo mít vzteklinu.

11. Dřevo z lesa nepatří všem

V lese platí, že klestí a kůru, které leží na zemi, můžete sbírat a využít pro další zpracování nebo roztopení ohně v krbu. Jestliže potřebujete větší množství dřeva na vytápění, není odvoz dříví z lesa správnou volbou. Připravené hromady dřeva jsou zpravidla majetkem vlastníka lesa a často je proti zlodějům chrání důmyslně ukryté fotopasti.

12. Vychutnejte si v klidu vůně a zvuky lesa

V lese se snažte trochu zpomalit a vnímat vše kolem sebe. Křik nebo hlasitá hudba ruší nejen lesní zvěř, ale také ostatní návštěvníky lesa, kteří v něm hledají odpočinek.

Neznamená to však, že musíte mlčet nebo se plížit lesem jako duchové. Rozhovor vedený klidným hlasem je naopak vítaný – signalizuje zvěři, že nejste na jejich lovu.

Třídění odpadu
a pravidelný úklid lesa

Již několik let se snažíme pečlivě třídit odpad

V našem areálu najdete 7 míst s popelnicemi na třídění odpad a 80 košů na běžný odpad. Bohužel se i tak často stává, že Vám smolným nedopatřením vypadne odpadek na zem a nezamíří do koše (určitě je to náhoda, víme, že byste odpadky na zem nepohazovali).

Pro tento případ naši zaměstnanci v areálu provádějí pravidelný úklid 1x až 2x týdně. Vždy po letní a po zimní sezóně probíhá velký úklid, kdy jdeme i hlouběji do lesa. Každý rok takto nasbíráme několik desítek pytlů odpadků.

Více času na lyžování
pořiďte si skipas online