SKIAREÁL KLÍNOVEC OTEVŘENO od 8.12. každý den. Více info v sekci AKTUÁLNĚ Z KLÍNOVCE

Ceník

Kompletní
ceník

Kompletní ceníky

Jednodenní, hodinové, večerní, sezonní, bodové jízdné a miniareál

Všechny jízdenky jsou nahrávány na bezdotykové nosiče jízdného – čipové karty se zálohou 50 CZK.

Jednodenní, hodinové, jednotlivé, sezónní a bodové jízdné neplatí pro večerní lyžování.

JEDNODENNÍ A HODINOVÉ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
1 den 1090 CZK 650 CZK 980 CZK
14:00 – 16:00 440 CZK 260 CZK 400 CZK
4 hodiny 980 CZK 590 CZK 880 CZK
3 hodiny 930 CZK 560 CZK 840 CZK
JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
1 jízda LD B, C, D, K 220 CZK 130 CZK 200 CZK
zpáteční LD D 270 CZK 160 CZK 240 CZK
1 jízda LD A 270 CZK 160 CZK 240 CZK
zpáteční LD A 330 CZK 200 CZK 300 CZK
VEČERNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
18:00 – 21:00 600 CZK 360 CZK 540 CZK
19:00 – 21:00 490 CZK 290 CZK 440 CZK

Večerní lyžování probíhá dle časového rozpisu na na sjezdovce č. 2 Dámská a LD D Dámská

JÍZDNÉ MINIAREÁL DOSPĚLÝ
1907 – 2017
1 den 550 CZK
4 hodiny 490 CZK
3 hodiny 440 CZK

V ceně je kromě lyžování na vleku F zahrnuta 1 jízda LD B (CinestarExpress)

SEZONNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
Zima 2023/2024 15120 CZK 9070 CZK 13610 CZK
BODOVÉ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
100 bodů 1090 CZK 650 CZK 980 CZK

Pokladny jsou otevřeny 15 minut před otevírací dobou přepravních zařízení a uzavírají se nejpozději 15 minut po ukončení provozní doby přepravních zařízení. V případě večerního lyžování je pokladna otevřena 30 minut před otevírací dobou přepravního zařízení a uzavírá se v 19:30. Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit jízdenku přenesenou na jinou osobu z provozu bez náhrady.

Odečet bodů

ZAŘÍZENÍ OZNAČENÍ ODEČET BODŮ
ZA 1 JÍZDU
Lanová dráha Prima Express A 20 bodů
Lanová dráha CineStar Express B 15 bodů
Lanová dráha SUZUKI C 15 bodů
Lanová dráha Dámská D 15 bodů
Vlek U Zabitého E 10 bodů
Vlek Miniareál F 5 bodů
Vlek Slalomák H 10 bodů
ZAŘÍZENÍ OZNAČENÍ ODEČET BODŮ
ZA 1 JÍZDU
Lanová dráha Štikovka Neklid K 15 bodů
Vlek VL 1000 Neklid N 10 bodů
Vlek VL 500 Neklid P 10 bodů
Vlek Za Prahou Boží Dar L 5 bodů
Vlek Hranice I. Boží Dar R 5 bodů
Vlek Hranice II. Boží Dar S 5 bodů

Vícedenní jízdné

Všechny jízdenky jsou nahrávány na bezdotykové nosiče jízdného – čipové karty se zálohou 50 CZK.

Vícedenní a sezónní jízdné neplatí pro večerní lyžování.

VÍCEDENNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
1 a 1/2 dne 1760 CZK 1060 CZK
1/2 a 1 den 1760 CZK 1060 CZK
2 dny 2070 CZK 1240 CZK
3 dny 2940 CZK 1760 CZK
4 dny 3710 CZK 2230 CZK
5 dní 4360 CZK 2620 CZK
6 dní 4910 CZK 2950 CZK
7 dní 5340 CZK 3200 CZK
3 dny z 5 dní 3110 CZK 1870 CZK
5 dní ze 7 dní 4630 CZK 2780 CZK

Vícedenní jízdné platí ode dne nákupu na zakoupený počet dní.

Jízdné na 1 a půl dne platí v den zakoupení celý den a následující den do 13:00. Jízdné na půl a 1 den platí v den zakoupení od 12:00 a druhý den celý.

Vícedenní jízdné

SEZONNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
Zima 2023/2024 Interskiregion 16600 CZK 9960 CZK

Pokladny jsou otevřeny 15 minut před otevírací dobou přepravních zařízení a uzavírají se nejpozději 15 minut po ukončení provozní doby přepravních zařízení. V případě večerního lyžování je pokladna otevřena 30 minut před otevírací dobou přepravního zařízení a uzavírá se v 19:30. Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit jízdenku přenesenou na jinou osobu z provozu bez náhrady.

ŠKOLNÍ SKUPINY

KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY

48 . Školní skupina: Jsou žáci školních institucí, účastnící se lyžařského výcvikového kurzu. Školní institucí (ve smyslu Školského zákona č.561/2004 Sb. § 7, odst (3)) jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a dále dětské domovy.
– Je taková skupina osob, která je složena minimálně z 12 členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny

 

ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV

59 . Školní skupiny: Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího https://klinovec.cz/cenik/#skoly
– Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje!
– Každá 13. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma.
– Všechny jízdenky pro školní skupiny jsou platné na dopravních zařízeních areálů Klínovec a Boží Dar. Nejsou platné na dopravních zařízeních areálu Fichtelberg!
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK/ ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.
– Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.
– Platbu jízdenek a vratných záloh na čipové karty platební kartou nebo v hotovosti provádí jedna osoba za celou skupinu.
– Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email info@klinovec.cz .
– Nabité čipové karty, placené bezhotovostním převodem, budou vydány až po připsání platby na účet prodávajícího.
– Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupiny, nebo výdej nabitých čipových karet uhrazených předem, lze uskutečnit pouze v budově kanceláře na adrese Loučná pod Klínovcem 207.
– Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s rokem narození žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy.
– Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný představitel školní skupiny.
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK), je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

Platnost od začátku zimní sezony do konce zimní sezony 2023/2024

JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1900 – 2005
DÍTĚ
2006 – 2017
1 den 860 CZK 540 CZK
2 dny 1540 CZK 1020 CZK
3 dny 2250 CZK 1450 CZK
4 dny 2900 CZK 1850 CZK
5 dní 3490 CZK 2200 CZK
JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1900 – 2005
DÍTĚ
2006 – 2017
3 dny z 5 dní 2250 CZK 1450 CZK
4 dny z 5 dní 2900 CZK 1850 CZK
VEČERNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1900 – 2005
DÍTĚ
2006 – 2017
18:00 – 21:00 480 CZK 290 CZK
19:00 – 21:00 390CZK 230 CZK

Kompletní obchodní podmínka a reklamační řád naleznete na webových stránkách prodávajícího: https://klinovec.cz/cenik/#obchodni-podminky

SKUPINA 15

KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY

49 . Skupina 15: Je taková skupina osob, která je složena minimálně z 15 členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny.

 

ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV

60 . Skupina 15: Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího https://klinovec.cz/cenik/#skupina15.
– Slevu lze uplatnit během celé zimní sezony a je vypočítávána z ceny standardního ceníku.
– Sleva je poskytována na hodinové, jednodenní, vícedenní a večerní jízdné. Slevu nelze uplatnit na jednotlivé, bodové a sezonní jízdné.
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK/ ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.
– Jízdné je možné uhradit při převzetí pouze v hotovosti nebo platební kartou.
– Platbu jízdenek a vratných záloh na čipové karty platební kartou nebo v hotovosti provádí jedna osoba za celou skupinu.
– Nákup zvýhodněného jízdného pro Skupinu 15 lze uskutečnit na všech prodejních místech prodávajícího.
– Na již zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezony nelze slevu uplatnit.
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK) je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
JEDNODENNÍ A HODINOVÉ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
1 den 980 CZK 590 CZK 880 CZK
14:00 – 16:00 400 CZK 230 CZK 360 CZK
4 hodiny 880 CZK 530 CZK 790 CZK
3 hodiny 840 CZK 500 CZK 760 CZK
VEČERNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
SENIOR
1907 – 1961
18:00 – 21:00 540 CZK 320 CZK 490 CZK
19:00 – 21:00 440 CZK 260 CZK 400 CZK
VÍCEDENNÍ JÍZDNÉ DOSPĚLÝ
1962 – 2008
DÍTĚ
2009 – 2017
1 a 1/2 dne 1580 CZK 950 CZK
1/2 a 1 den 1580 CZK 950 CZK
2 dny 1860 CZK 1120 CZK
3 dny 2650 CZK 1580 CZK
4 dny 3340 CZK 2010 CZK
5 dní 3920 CZK 2360 CZK
6 dní 4420 CZK 2660 CZK
7 dní 4810 CZK 2880 CZK
3 dny z 5 dní 2800 CZK 1680 CZK
5 dní ze 7 dní 4170 CZK 2500 CZK

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky
lyžařského areálu
Reklamační řád
areálu
Provozní řád
lyžařského areálu

Ubytování
na Klínovci