Školní skupiny

ŠKOLNÍ SKUPINY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Školní skupina: jsou žáci školních institucí, účastnící se školou pořádaného výletu. Školní institucí (ve smyslu Školského zákona č.561/2004 Sb. § 7, odst. (3)) jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a dále dětské domovy.

Školní skupiny: mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího www.klinovec.cz/cenik.

– Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje!

– Každá 16. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma.

– Jízdenky hodinové, denní, bodové a vícedenní jsou nahrávány na bezdotykové nosiče (čipové karty) se zálohou 50 CZK. Jednotlivé a zpáteční jízdenky jsou tištěny na papírové nosiče bez zálohy. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet.

– Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.

– Hotovostní platbu jízdenek a záloh na čipovou kartu provádí jedna osoba za celou skupinu.

– Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email info@klinovec.cz .

– Nabité čipové karty placené bezhotovostním převodem budou vydány až po připsání platby na účet prodávajícího.

– Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupinu lze uskutečnit na pokladnách č.1 u dolní stanice lanové dráhy LDA Prima Express a č.2 u dolní stanice lanové dráhy LDD Dámská v době jejich provozu.

– Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s datem narození žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy.

– Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný představitel školní skupiny.

– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK) je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

Kompletní obchodní podmínky a reklamační řád naleznete zde.

CENÍK ZVÝHODNĚNÝCH JÍZDENEK PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

JÍZDENKY DOSPĚLÝ DÍTĚ 6 – 14 SENIOR 63+
1 jízda LDA 150 CZK 80 CZK 140 CZK
Zpáteční LDA 200 CZK 110 CZK 180 CZK
1 jízda LDD 120 CZK 60 CZK 110 CZK
Zpáteční LDD 150 CZK 80 CZK 140 CZK
50 bodů 550 CZK 300 CZK 500 CZK
100 bodů 990 CZK 540 CZK 900 CZK
4 hodiny 470 CZK 260 CZK 420 CZK
1 den 550 CZK 300 CZK 500 CZK
2 dny 990 CZK 540 CZK 900 CZK
3 dny 1 330 CZK 730 CZK 1 190 CZK

 

Více času na lyžování
pořiďte si skipas online