Podmínky ubytování APARTMÁNY SWERTIA

Podmínky ubytování
v Apartmánech Swertia

Podmínky ubytování

Při rezervaci uskutečněné více než 14 dní před nástupem ubytování je nutno složit zálohu ve výši 50% z celkové ceny ubytování.

Předem domluvnou cenu ubytování je nutno uhradit v plné výši při příjezdu. (případně 50% ceny byla – li vybrána záloha)

Při příjezdu je vybírána vratná kauce v hodnotě 2 000 CZK za apartmán. Případné škody na vybavení apartmánového domu Swertia budou strhnuty z kauce. O případné výši srážek z kauce rozhoduje správce objektu.

Příjezd je možný mezi 14. až 18. hodinou (případně po domluvě se správcem objektu). Na Swertii není stálá recepce, je třeba dopředu nahlásit přibližný čas Vaše příjezdu, aby správce na místě čekal.

Apartmán je nutno opustit do 10:00. Při nedodržení odjezdového času může být správcem objektu vymáhána pokuta ve výši 50% vratné kauce.

Potvrzením rezervace bere host apartmánového domu Swertia na vědomí informace o ubytování popsané na domovských stránkách apartmánů Swertia: https://klinovec.cz/swertia

Informace uvedené na jiných serverech nejsou považovány za směrodatné.

Stížnosti na kvalitu ubytování musí být vzneseny během pobytu (tj. nejpozději poslední den před plánovaným odjezdem). Pří přiznání oprávněné stížnosti budou úlevy z ceny vztaženy na dobu ze zajištěných nečerpaných služeb. Na služby, které byly čerpány bez zjištěných závad se případná úleva z ceny nevztahuje. Na stížnosti vznesené až po vyčerpání služeb za stanovenou cenu, nebude brán zřetel.

Kontakty na správce objektu:

Tel.: +420 731 150 453
E-mail: tuckova@klinovec.cz

Stornovací podmínky

Storno závazné rezervace musí být provedeno e-mailem, rozhodující je datum odeslání e-mailu. Na telefonické žádosti o stornování pobytu nebude brán zřetel!

Při stornu se účtují níže uvedené stornopoplatky (v % z celkové výše zálohy). Případná zbývající částka bude klientovi zaslána na bankovní účet.

Uplatnění storna před nástupem Stornopoplatek ze zaplacené zálohy
22 dní a více 0%
21 – 15 dní 50%
14 – 8 dní 75%
7 – 0 dní 100%

Při předčasném ukončení pobytu ze strany ubytovaného, nemá ubytovaný nárok na vrácení peněz za nečerpané objednané služby!

V odůvodněných případech (úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být stornopoplatek účtován.

Ubytování
na Klínovci